Galvenais
Osteoma

Vietnes mitināšana neeksistē vai ir atspējota.

Vietnes īpašniekam: sazinieties ar Interneta mitināšanas centra tehniskā atbalsta nodaļu

Lai strādātu ar FTP mitināšanu, izmantojiet jebkuru ftp klientu. Piemēram, FileZilla.

Serveris:
Lietotājs:
Parole: tiek nosūtīta aktivizācijas vēstulē.

Izmantojiet phpMyAdmin darbam ar MySQL.

( ) :, ., . kaipuuuvuuduuduu u:,, ,,,,,,,,,,,, ?. :, .

95% . -,., ,:.

? ::: : : êdiòu ûdi:.,,., ( 20-25 ). :.

- :

 • ( : - );
 • ( (((: );
 • ( );
 • ( ((:, , : ).

..., : e u...........................,,. .

, dos. :, : :: (,, ). ( 90% : ). - :

 1. :.
 2. .
 3. .
 4. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————tas konglīzā ´ā, kas '..

,., ,:, . :.

.. : uu u. ( ),.

,, , ,, :,.

......................................................... Ja azokbruk ja? , , : ( ).

, :

 • 3-5 );
 • ;
 • .

- : -.

(3) : a,. :.

ıüli., . ããuuãããšuããuããuãu kā: :.,,, - :::, ããã ã ã ã â ââââââduâdu mçneðu.

3 : :::: €.. en bas ? . : ). :. .

du du a

:,. . -, : .

: ,... :,. - .

, ,, .,, . , :: ( ), (( .

., ., u uaduhu:,,, : : A, , ). , : .

, :

 • ;
 • (, : );
 • .

- :

, ,,, ,. , .,. ?

:.,,,, ,,,,,,,,,,,,,. : 30. : ), ( ) .

:.,,,, ::, ? ,., : kā ? : ::.,.

,, ::, ka ze : 30 - 50., ., uveldenuãããu: ::, j ‚ -.

,. , d., .

j, :: ņużu. ããuuu:. : żżedżżużu, un -A? .

-,,. ? :,,,.,,. :

 • ;
 • ;
 • .

:

 • ( ) (, ) ;
 • ( );
 • ( );
 • ( ); ( );
 • ãããããããimiãããããumiãumiããumiãlu palīdzību:
 • ( ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ).

,,,, —— ( ),. .

, :, ., ,.,. :,,.

ãããããżżÃżżãżãżãżããããããããiã ãrãkãde. : :, :

 • , .
 • :.
 • :, :: ( ?. s,. ,,.

, du du ..................... -- ------ja jaiv ja jaivis ja őket ja,, :: : :, ?, , :.

, ,,, . . :, ja jaiet ja jauktas jaukās, ...................................... Neist neist nendeu .

: : -. :,, ,,,,,,,,,,,,,,,, u ããããããšujumuãajumu:.

:

, 35 ?, : : : :, ————————————————————————.. , :,,,.,, tonuti livÃllivÃllà ã ã ã ã ã.

, 44 ., ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————det VI VI INSTITjU. , ?., ................ !

( )

.. :,, . -10 D17. 9 ( endużejżużu jużejżużużużużu ).

,,, -,., , :::: :,,..., —————————————————————————————————————————————————————————————————————— kurimai-bvi- ī ī ī ī ī ā. : :: ).

jų j jųšū. A ., . :. - 40-60.

, : :,.

. ,, :: j, .

, , ? .

, . ,., :.

——— ããããããããotiããotiããotiãããuskã.u.. (, ((( (((((((((((((( ((,.).

: :

 • , .
 • .
 • :. :. . .
 • ,.
 • - ,.
 • ,..
 • ( ),.,.
 • .
 • .
 • :.

:

 • .
 • ,.
 • ..
 • -.
 • ( ),.
 • ( ).
 • ( ) .
 • ( ),.
 • ,, -
 • ::.
 • . uaduããšuããuããuããuãããã â € kaip:.
 • ,,.

e e e e e e ee ektnieenieejniecesasiem :

 • :. .
 • ,.

:. . . :

 • ããããããããããããããã ã? - 75 75 75 75 75: 75%.
 • .
 • ,, , :.,,,.
 • ,, :: :,, .
 • , ,, .
 • : .
 • a. ............... :.
 • :, ................................................ . :.
 • , . A,. :.
 • .
 • :.
 • ,,, :,,.

,

,.

 • ?,,.,., ,,, .
 • ...................................................... Ja jade ja ja?,,,,.
 • , ,,.,,. ?, ,,.).
 • : ( ); ; :.
 • : :, ż żãnek nek nek; L;;.
 • :,,,,,. : du du duãduããããããããããdeãdeãdeãdeãdeãdeãdeãde.ad.ad.l.ad.adãvãlãteadãvãte., .
 • —————————————————————————————————————————————————————————————————————0 käytte.aj...... ,.

,, ,,, . ,,,,,... : :: :.

:. ., :.,, .

,,., :. . ,,,:, ::, ,., , ::.,,,.

,

,, ? :,. ... A ĒĒĒĒĒĒĒJĒJJJ :, .

, : (, ), rużżżżużżużżu,.,, : ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııżążążążą., ................................................................................. Ja jauk ja tiv ja ja.. Ja..., ,.. u òòuòuòuòu â € “. :.

:,. ,,. ...

:,. :,., Ēj viņ jakobalso ja. ................................................ Ja ja jaiv ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja iv ja p ja n ja ja n ja ja ja ja n ja ja n ja n ja ja a ja n ja n a k a n a s, n a s n a s n a s., ,. ,,,,.

........... ::: :, :.

. :. Ā,,,,,:,, ,.

.,. tām tām tāmi atzīt.,,. -, .

, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,. , ,,,,, Jūsu,. : : : :: , . uuadu :.

, ?

,,,, :

 • ;
 • , ::;
 • ;
 • .

, a .

-.,, .

, : :: : :

 • , .
 • , : :: .,.
 • .

, ?,, jjjjjjjjjjjj gadu m.,, udenu u e e g? 1. : , :.

uu:, , : : :,, .

, ,, :. , :,,.

::: - ã ããããããããããããããã : :, .

,, , ( )., . :,,.

:: (, ). ãããããããã ã?.

:

 • ,
 • ,
 • ,
 • ,,
 • ,
 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1dede.,
 • ( ),
 • ,
 • .

, ,, . .

: -, .,., ::.

:

 • m:,
 • ( ),
 • uA di: ),
 • (, ),
 • ( (: ),
 • ,
 • ,,,
 • ,
 • (, ),
 • ,
 • .

- a. ,, jasu nendeu. -, . .

, -, .

, ,. .

. -.

. ãòòòuòu kā:.

: ::. : : : , ............... , :.

:::, ... : :.

:, ejibuu.,. .

,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jųdel usis jie jiems ezek n?.,,, -.

, ( ). ( ), .,,,,,,,,, .

,. : ::, . ? kā kā .

, ,, : b . u,, ,.

. sunimesēllēēlluklernínn ———————————————————————————————— € - -, ,,,.

. A .

- :. : ãããããuãvuãããããuãããããããuããããããããstepiãrã kā: . :.

. : :.. -.

 1. . :, .
 2. , ..................................................................... Ja ja ja jais jar jaudis,,.. .
 3. .,, żżêããżãããããããââââââââââââââââîîîîîîîîîîîîîîîîîîîâîâîâîââââââââââââèèèèèšãšãšãšãšãiããããm. s.
 4. , ::, ..
 5. ,., ..

:. ,,.

ãinguācijużmu kā:,.

ããâ ðâlîîâSâM?. ,,,... .

. :... : ( ). :: .

-.

:

 • :: ),
 • ( -, : ),
 • (, ).

, .

, :. :

 1. stdıdd ej? : : :. 2-3.
 2. . :: :.
 3. :. ã. :.
 4. :: .

:

 • ,
 • ,
 • ,
 • .

,. . , :.